P – Public Service

Samtidens Akademi arbejder ud fra en selvpålagt Public Service-forpligtelse, som vi går til på tre måder.

1) Dels er der ting vi bringer frem i lyset, bruger tid på og skaber et reservat for alene fordi vi synes det er vigtigt og værd at værne om – og derfor skaber en grobund for og et reservat omkring fordi det umuligt ville kunne overleve på kommercielle betingelser eller trænge igennem de buldrende mediestrømme.

2) Dels bygger hele Samtidens Akademi på, at vi gør hinanden frivillige samtidstjenester – en ret bogstavelig form for “public service” vi yder, fordi vi gerne vil bidrage til vores fælles samtid så meget, vi kan, mens vi er her og det er os, der er dem.

3) Dels planlægger vi at søsætte en række medieeksperimenter, hvor vi ved hjælp af podcasts og sociale medier prøver at vise vejen frem for nye medieformater og tilgange til det stof, der ellers ofte bliver afvist som for højpandet, for komplekst eller for nuanceret.