R – Rammer & Rammesætning

Stærkt undervurderet forudsætning for, at frivilligt samarbejde fungerer optimalt. Jo strammere rammerne er, og jo bedre alle på forhånd kender de rammer, de indgår i, jo friere bliver alle til at tænke, handle og bidrage indenfor rammerne.

Klare rammer og veldefinerede engagementstrapper er også en vigtig forudsætning for, at de løst koblede fællesskaber kan fungere optimalt.