P – Prototyper

På Samtidens Akademi er vores grundtilstand er at “være i beta” – en acceptabel fejltilstand, der er under konstant videreudvikling og forbedring. Undervejs i processerne trykprøver vi de forskellige delelementer for at se, hvad der fungerer og hvad vi skal justere.

Undervejs trykprøver vi prototyper på mange forskellige niveauer. Samtidens Akademi er i sig selv en kolossal prototype på en ny form for læreanstalt og selvbestaltet instans. På det helt overordnede plan undersøger vi, hvor langt vi som helt almindelige borgere kan nå med at påvirke vores samtid, hvis vi hver især begynder at tage mere ansvar for vores samtid. Hvordan kan vi hver især bidrage til at genopdyrke folkeoplysningen? Hvilke løsninger på samtidens store udfordringer, har vi som borgere særlige muligheder for at skabe, fordi vi tænker på tværs og uafhængigt af systemet?

Vores samarbejdsformer og det løst koblede netværk, hele konstruktionen hviler på, er prototyper på, hvordan vi kan gøre det nemmere at arbejde sammen selvom de fleste af os har vores primære virke og indtægt andetsteds. Hvad skal der til for, at vi på en gang kan bevare vores frihed og fleksibilitet og stå stærkere i fællesskab?

Hvert kursus og hver kommission er også prototyper. De repræsenterer hver især forskellige bud på løsninger på vidt forskellige samtidsudfordringer. Hvis vi gerne vil skabe flere møder mellem generationerne, genopdyrke gamle håndværk og sysler, skabe plads til kompleksitet eller styrke dygtige kulturelle og sociale iværksættere i deres arbejde… hvordan gør vi det så?

Noget virker forhåbentlig i første hug. Andet falder sikkert fuldstændig til jorden. Det meste vil skulle justeres løbende for at blive rigtig godt. Men det har vi heldigvis tid til at teste og trykprøve på Samtidens Akademi, fordi vi arbejder helt uafhængigt, så der hænger ingen deadlines over hovedet på os og der er ingen, der forventer en succes i første hug. Derfor er Samtidens Akademi også et reservat for fritænkning og alle de gode ideer, der kræver en del trykprøvninger og svinkeærinder for at udvikle.