I 2020 var intet som det plejede.
Vi var alle nybegyndere.
Vi opdagede andre måder at leve livet på, genopdagede glemte sysler og lærte nye sider af os selv at kende.

I 2021 står vi overfor et vigtigt spørgsmål: Vælger vi at søge bevidstløst tilbage mod verden, som den plejede at være? Eller vil vi lade os inspirere af alt det, vi har lært under coronakrisen til sammen at bygge en ny og bedre verden?

Læs meget mere på Genopbyggerne.dk

Hvad er Genopbyggerne?

Genopbyggerne er Samtidens Akademis fællesskab for alle os, der ikke har lyst til at vende bevidstløst tilbage til den verden, vi kendte. Men i stedet vil gribe muligheden for sammen at nytænke vores vores vaner og genstarte en bedre verden end den, vi kom fra.

Hvorfor lige nu?

Fordi store kriser ofte er ansatsen til vigtige nybrud – som vi har set det op igennem hele verdenshistorien. Fordi vi i 2020 har stået i en situation, ingen af os har prøvet før – og er blevet nødt til at ændre vaner, være sammen på nye måder, bruge teknologi på nye måder og genopdage gamle sysler, husråd og traditioner. Forandringerne har ramt alle mennesker og omfatter alle områder af tilværelsen – og har givet os en sjælden chance til at tænke efter og tænke nyt. Genopbyggerne handler om at tænke efter og tænke nyt. Men nok så vigtigt:
At bevæge sig fra tanker til konkrete handlinger.

Hvordan kan jeg være med?

Lige omkring årsskiftet 2020/2021 udkom den kombinerede bog og samtalespil “Genopbyggerne” – og mange mennesker over hele landet er godt i gang med at tale om de 50 spørgsmål og udvikle deres egne ideer. I Facebook-gruppen Genopbyggerne deler alle genopbyggerne ideer, fortæller om nye initiativer og efterlyser samarbejdspartnere eller deltagere. Vi glæder os til at genopbygge sammen med dig.