De fem pejlemærker

læreanstalt

1) Sammen skaber vi en helt ny form for læreanstalt
På Samtidens Akademi mødes vi på tværs af generationerne for at gå i mesterlære hos hinanden. Her sætter vi selv de fag på skemaet, vi har lyst til at undervise hinanden i. Her bidrager vi selv til at genopdyrke de håndværk, sysler og gamle dyder, vi savner i samtiden. Her fortæller vi selv de historier, vi længes efter i mediestrømmene. Her grundforsker vi frit og frejdigt. Her er intet for stort og intet for småt. Intet for gammelt og intet for nyt. Intet for højpandet og intet for poppet. Intet for pragmatisk og intet for poetisk.

På Samtidens Akademi benytter vi enhver anledning til at gøre os umage. Når vi står for et kursus, en udflugt, en søndagsskole, en fyraftensfaible eller et træningsforløb, benytter vi lejligheden til at folde vores strøtanker ud, komme i dybden, teste nye metoder, afprøve nye samarbejder og trykprøve de tankerækker, vi endnu ikke har fået tænkt helt igennem. Når vi sidder på skolebænken på Samtidens Akademi, nyder vi at være nybegyndere igen, at skulle strække os for at følge med. At skulle gøre os umage. At blive stimuleret med nogle helt andre sanseindtryk og tankegange, end til daglig. 

Tavler

2) Sammen skaber vi en selvbetaltet instans
På Samtidens Akademi tager vi som borgere selv fat der, hvor de instanser, vi plejede at sætte vores lid til, har mistet grebet. Det er her, vi søger hen, når vi gerne vil erstatte modløsheden og magtesløsheden med troen på, at det nytter. Det er her, vi sammen udvikler helt nye løsninger på de problemstillinger, der er svære for systemet selv at håndtere.

På Samtidens Akademi nedsætter vi selv samtidskommissioner, hvor 10 vidt forskellige eksperter samles hen over seks møder, udforsker en aktuel udfordring og udvikler mindst en prototype på, hvordan Samtidens Akademi kan bidrage til at løse udfordringen. Prototyperne trykprøver vi altid i praksis, og hvis de fungerer, deler vi dem med resten af samtiden under en Creative Commons-licens, i håbet om at de uafhængige løsninger vil inspirere andre instanser, organisationer og systemer – på samme måde som de samtalesaloner, Nadja Pass var med til at udvikle i Samfundslaboratoriet Borgerlyst, i dag har spredt sig som en ny metode og samværsform over hele landet.

Samlingspunkt

3) Sammen skaber vi et samlingspunkt
Samtidens Akademi udgør koblingspunktet mellem fortiden og fremtiden. Mellem generationerne. Mellem fag, brancher og sektorer. Mellem eksperter og nybegyndere. Mellem landsdelene, samfundslagene og de forskellige politiske overbevisninger. Mellem de etablerede systemer og fritænkerne. Især påhviler der os, der lige nu er midaldrende, et vigtigt ansvar, fordi vi kommer til at være den eneste generation i verdenshistorien, der er opvokset i den analoge verden og nåede at få mange af dens dyder, håndværk og teknikker med ind under huden, men samtidig var unge nok til at nå at blive fortrolige med det digitale.

På Samtidens Akademi arrangerer vi kurserne, samtalesalonerne, udflugterne, søndagsskolerne og samtidskommissionerne, så det bliver helt naturligt at være sammen på tværs af generationer, overbevisninger og faglige ståsteder. Og så eksperter og nybegyndere kan lære af hinanden.

reservat

4) Sammen skaber vi et tiltrængt reservat
På Samtidens Akademi værner vi om alt det, der i vores samtid ellers lider af åndenød. Vi skaber rum til det finurlige, poetiske, tidskrævende. Til det, der kræver lidt dybere koncentration, mere opmærksomhed og større nærvær, end de fleste af os i dag kan mønstre midt i alle de andre sansebombardementer. Mange fine ideer har brug for lidt tid til at udvikle sig. Men vi tror på, at de nok skal blive levedygtige, hvis de får lov at starte i det små. De visner, hvis de alt for hurtigt skal vise deres værd. Men hvis de får en ærlig chance, skal de nok spire frem og udvikle sig lige så stille.  

Mange relevante initiativer når aldrig at udvikle sig, fordi der for hurtigt kommer fokus på økonomi. Derfor arbejder vi på Samtidens Akademi med to forskellige former for valuta. Den ene er en bytteøkonomi, hvor valutaen hedder “Samtidstjenester” og hvor alle, der er med til at skabe akademiet, kan bytte sig til at deltage kvit og frit i andre aktiviteter på Samtidens Akademi. Den anden er en helt klassisk økonomi, hvor valutaen hedder danske kroner. Her betaler de, der gerne vil deltage i aktiviteterne, men ikke selv har mulighed for at byde ind med samtidstjenester, for at være med. På den måde hjælper de os til at afholde de basale udgifter til husleje og materialer. Sådan kan vi sammen nå rigtig langt og bevare vores uafhængighed, selvom vi som udgangspunkt ikke har en krone på lommen. Og det giver os mulighed for at bruge tid og opmærksomhed på alt det fine og finurlige, der ikke umiddelbart giver økonomisk afkast.   

Legeplads

5) Sammen bygger vi en legeplads
Hvis Samtidens Akademi var et hof, ville det kun bestå af hofnarre. Her tænker, taler og handler vi uafhængigt af de hierarkier og systemer, resten af samtiden bygger på. Vi dyrker nybegynderens glæde ved at udforske det ukendte. Den uforfærdede tro på, at det, der umiddelbart forekommer umuligt, selvfølgelig nok skal lykkes. Her har vi vores eget laboratorium, vores egen byggelegeplads, vores egen udkigspost, hvor vi frit kan lege sammen. Her knokler vi ikke på, fordi vi skal levere eller tjene penge på det. Vi gør det for vores fornøjelses – og for samtidens – skyld. Her finder vi tilbage til barnets glæde ved at udforske det ukendte og ser, hvad der mon kommer ud af det, når vi tilsætter alle vores personlige erfaringer og faglige ekspertise. Her bliver det både nemmere og sjovere at tage de første spæde skridt i en ny retning.

Ganske vist udspringer Samtidens Akademi af en dyb bekymring over verdenssituationens udvikling og vores egen svigtende handlekraft. Men vi bliver så modløse af at brokke os, synge klagesange og forfaldshistorier. Derfor har vi skabt et univers, hvor det er nemt, sjovt og inspirerende at være med til at gøre en forskel. Når voksne leger er det ofte borgerlyst, virketrang, samfundssind, iderigdom, fællesskaber og længslen efter at lære hele livet, der driver værket. Så det er også det, vi lader drive Samtidens Akademi. Gerne tilsat et strejf af magi.