Å – Årets Gang

Naturligt kredsløb. Årstidernes skiften er et billede, vi ofte har benyttet i Borgerlyst-sammenhænge for at sikre projekternes bæredygtighed.

Årstidernes skiften

Du kan meget mere om det fulde kredsløb her – men den grundlæggende pointe er, at har en tendens til at overfokusere på forårsenergiens vilde opstartsrus. Men vi glemmer at skabe plads til vinterhalvårets eftertænksomhed og omorganisering. Og derfor ender vi alt for ofte med at springe hektisk fra opstart til opstart uden nogen sinde rigtigt at give projekterne en chance for at udvikle sig ordentligt og finde fodfæste, før vi er videre til noget nyt.

På Samtidens Akademi lægger vi stor vægt på at skabe tid, plads og rum til det hele. Vi er en slags reservat for eftertænksomhed og udholdenhed midt i en samtid, der konstant sætter tempoet op. Vi har vænnet os til at blive høje på den vilde, uregerlige opstartsenergi og elsker de glade sommermåneder. Men vi er uforberedte på, at det også bliver svært ind i mellem, selvom det er en helt naturlig dels af et projekts kredsløb, at  bladene begynder at falde af træerne. Det forekommer ofte langt nemmere at afslutte projektet, når det begynder at blive svært og starte noget nyt op – i stedet for at hænge fast og dygtiggøre os, videreudvikle projekterne og bygge videre på vores erfaringer, forekommer det hurtigt mere attraktivt at kaste os over nye projekter i stedet.

Men det er vigtigt at lære sig selv at holde meget længere fast, for det er først, når projekter har fået lov at leve og udvikle sig henover en god rum tid, at de for alvor begynder at brænde sig fast. Først der, de går fra at være en god ide, til faktisk at findes og være levedygtige. Det melankolske vinterhalvår er en vigtig del af en enhver udviklingsproces – det er der man marinerer erfaringerne og giver de nye spæde udviklingsmuligheder spire frem, så man er klar til at gennemgå en ny årscyklus på et højere udviklingsniveau. Giver vi ikke projekterne lov til at folde sig ordentligt ud, risikerer alle vores fine initiativer at ende i ligegyldigt projektmageri.

Derfor bruger vi på Samtidens Akademi mindst lige så meget energi på at sikre projekterne langtidsholdbarhed og hjælpe hinanden med at udvikle vores modne projekter til nye højder, som på at udvikle nye ideer. Det er også derfor et af akademiets allerførste kurser, er en træningsdag for sociale og kulturelle entreprenører, der har været i gang i nogle år og nu har brug for hjælp og støtte til at bringe initiativerne videre ud i verden.