Hvad er Samtidens Akademi?

Samtidens Akademi er et samlingspunkt for alle os, der vil erstatte modløsheden og magtesløsheden med troen på, at det nytter.

Samtidens Akademi er helt ny form for læreanstalt.
Her samles vi for at genfortrylle vores samtid.
Her udforsker vi sammen de spørgsmål, ingen andre tør stille.
Her genopdyrker vi fag, sysler og dyder, vi savner i samtiden.
Her udvikler vi løsninger på de samtidsudfordringer, ingen af os kan løse alene.
Her vender vi – i alle aldre og med forskellige faglige baggrunde og uddannelsesniveauer – tilbage til skolebænken for at få helt nye perspektiver og vinkler på det, vi allerede ved. Og for at få hul på de fag, metoder, håndværk, der altid har pirret vores nysgerrighed.
Her tager vi på udflugter, hvor vi sammen udforsker museer, teatre, skove, landskaber og storbyjungler.
Her skaber vi tid til fordybelse, svinkeærinder, kringlede samtaler.
Her lader vi tingene bundfælde sig.
Her er det en dyd at strække sig.
Her vi finder en masse gode anledninger til at gøre os umage.
Her deler vi det bedste, vi har lært.
Her går generationerne i mesterlære hos hinanden.
Her krydsbestøver vi hinandens hjerner, når vi udveksler viden og erfaringer på tværs af alder, sektorer, brancher, hierarkier og holdninger.
Det er her, vi stimler sammen, når vores egne organisationer er for store og træge til at rykke hurtigt og nytænkende nok – og her vi tropper op, når udfordringerne er så store, at ingen af os har kræfter nok til at løse dem hver for sig.
Her tror vi på, at det nytter.

Hvorfor er det vigtigt?

Fordi det lige nu er os, der er dem.

Vi, der lever lige nu, udgør koblingspunktet mellem fortiden og fremtiden. Som hinandens samtidige er vi dybt afhængige af hinanden. Det er summen af alle vores handlinger, der udgør vores fælles samtid.

Mange af os har lyst til at deltage meget mere aktivt i samfundet, end vi gør i dag. Lyst til at handle. Lyst til at lære noget nyt. Lyst til ikke bare at lade os nøje med det middelmådige. Lyst til at udvikle nye løsninger på samtidens store udfordringer.

Men alt for meget af vores virkelyst går i dag tabt, fordi vi ikke rigtigt ved, hvordan vi gør os mest nyttige. Tid, opmærksomhed og energi er knappe ressourcer i den moderne hverdag, og der er så mange hjertesager, der kalder på os. Så hvor skal man vælge at tage fat? Hvordan kommer man i gang? Nytter det overhovedet noget? Kan ét lille menneske overhovedet gøre en forskel?

Alt for nemt bliver vores virkelyst udskiftet med tvivl, vores handlekraft svækket af afmagt. Alt for ofte forfalder vi i stedet til brok, klagesange og forfaldshistorier. Men verdenssituationen er for alvorlig og samtidsudviklingen for vigtig til, at vi undlader at handle. Vi har et fælles ansvar for hver især at være med til at løfte, hvor vi kan. 

Hvem er med?  

Samtidens Akademi er sat i verden af Nadja Pass. Som rektor for Samtidens Akademi bygger hun videre på og sammenfletter sine tidligere initiativer – Det tværvidenskabelige magasin Reflexioner, Samfundslaboratoriet Borgerlyst og Samtalesaloner. Desuden bygger Samtidens Akademi på den indsigt hun gennem 20 års virke som konsulent, foredragsholder og samtidsanalytiker har fået i mange forskellige brancher og sektorer.

Resten af Samtidens Akademi bliver til igennem ét stort sammenskudsgilde. Som initiativtager skaber Nadja Pass rammerne for, at mange vidt forskellige forskere, håndværkere, kunstnere, iværksættere, embedsfolk, erhvervsfolk, sociale entreprenører og skønånder nemt kan bidrage med det bedste de ved.

Det hele bygger på et løst koblet fællesskab, hvor alle har deres primære virke og indtægt andetsteds. Men når de har lyst til at gøre samtiden en tjeneste, søger de mod Samtidens Akademi. Nogle gange for at dele alt det nyeste inden for deres eget felt, andre gange for at bakke op om akademiets andre aktiviteter og lære noget helt nyt af de andre undervisere. Engang imellem for at bidrage til samtiden ved at være med til at løse aktuelle samtidsudfordringer fra hver deres ståsted.

På Samtidens Akademi er vi ikke enige om så meget. Faktisk gør vi en dyd ud af at være forskellige. Men det vigtigste har vi til fælles: Vi tror på, at det nytter. Vi er ikke så bange for at fejle. Vi gør os altid umage. Vi er gode til at navigere i kaos og foranderlighed. Og vi tilstræber hver især – mere eller mindre bevidst – at leve efter grækernes klassiske dannelsesideal eudaimonia; et dannelsesideal, der både vægter faglighed, åndelighed, livsglæde og stræben efter altid at blive den bedst mulige udgave af sig selv – og betoner vigtigheden af at bidrage til fællesskabet og gøre en meningsfuld forskel. Livsfylde, slet og ret.

Samtidens Akademi
– Sammen genfortryller vi verden…