Har du en bog i dig, men svært ved at komme igang med at få den skrevet?

 

Har du gjort dig nogle faglige overvejelser eller opdagelser, du gerne vil dele med os andre?

 

Har du stået for et stort projekt, som du og din arbejdsplads gerne vil opsamle erfaringerne ordentligt fra?

Har du gjort dig nogle vigtige erfaringer gennem dit arbejdsliv, som du tror andre kan lære af?

 

Eller er der et emne, du har brug for en anledning til at få fordybet dig ordentligt i?

Så er denne masterclass med Louise Haslund- Christensen udviklet for at hjælpe dig godt igang.

Hvad?

Denne masterclass giver en god introduktion til, hvordan du kommer i gang med at skrive en fagbog. I sagens natur når du ikke at skrive selve bogen i løbet af dagen. Men du får hjælp til at strukturere og sortere dine tanker. Til at gennemskue, hvad der er relevant og spændende for andre at læse om. Til at planlægge skriveprocessen og få ideer til, hvordan du kan disponere dit stof og få dit sprog til at flyde, så din læser bliver hængende. Og til enten at tage kontakt til de rette forlag eller udgive bogen selv.

Samtidig møder du andre, der også gerne vil skrive en fagbog – og ved at høre om hinandens ideer og udfordringer undervejs, bliver I alle sammen klogere på glæderne og udfordringerne ved at skrive en god fagbog.

Hvorfor?

Nadja Pass, Rektor begrunder, hvorfor Samtidens Akademi sætter denne masterclass på programmet:
”Når man samler alt det, man har lært og kært i en fagbog, bidrager man til samtiden i langt højere grad, end hvis ens virke mest udkommer gennem mere flygtige medier. Det bliver simpelthen nemmere for alle andre at forholde sig til den samlede tankegang og argumentation. Processen kan være hård, men det er jo netop det gennemarbejdede og de svære valg, man har måttet træffe undervejs, der skiller skidt fra kanel – og får fagbogen til at fremstå med større vægt. Ofte er det også meget lærerigt for andre at læse om udviklingsprocesserne, de personlige refleksioner og de erfaringer, man har samlet undervejs. Og når det bliver samlet i en bog i stedet for strøtanker, der forsvinder i strømmen, bliver det nemmere for andre at bygge ovenpå og bygge videre på.

Jeg har selv oplevet, hvor stor en forskel det har gjort i mit virke, når jeg gennem tiden har fået taget mig sammen til at skrive en bog om de erfaringer, jeg har gjort mig. Fra at være fine – men flygtige – initiativer, blev både Borgerlyst og Samtalesaloner taget meget mere alvorligt, så snart vi fik skrevet bøger om dem.

Men for mange er det uoverskueligt omfattende proces at tage hul på en bogproces. Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende? Hvordan skal man strukturere det hele? Finde balancen mellem det professionelle og det personlige? Formulere sig? Hvordan kommer man i kontakt med et forlag, og hvordan udgiver man selv, hvis det er det, man foretrækker?

Med denne masterclass vil Samtidens Akademi gerne understøtte, at mange flere får delt deres viden og erfaringer i en fagbog, så vi i vores samtid efterlader et tungere og mere samlet aftryk af vores virke, end hvis primært udkommer gennem de flygtige sociale medier.

Louise Haslund-Christensen, underviser, fortæller: ”Som redaktør taler jeg ofte med forfattere, som er gået i stå med deres manuskript. De ved virkelig meget om deres emne, men kan ikke beslutte, hvad der er væsentlig at have med i bogen, og hvad der skal udelades. De er kommet til at fortabe sig i nogle detaljer og ved ikke, hvordan de skal komme videre. Jeg ved af erfaring, at det ofte hjælper at træde et skridt tilbage og dele arbejdet op i faser –  sådan helt elementært.

Det bliver nemmere at skrive, hvis man ved, hvem man skriver til, og hvad man vil med sin bog. At bruge en fortællemodel er også en hjælp –  så finder man ud af, hvordan man skal disponere sit stof. Jeg har arbejdet med mange forfattere, som synes, at det er svært at få det, man er vant til at tale om til at fungere på skrift. Med forholdsvis enkle fif kan man lære at få sit skriftsprog til at flyde, uden at det bliver for sludrende eller for akademisk.

Mine tidligere kursister har været meget glade for at få konkretiseret faserne i skriveprocessen og få et indblik i, hvilke veje der er til udgivelse.”

Hvem underviser?

Underviseren er den garvede forlagsredaktør Louise Haslund-Christensen. Louise har arbejdet med fagbøger i 17 år. Som redaktør og redaktionschef på Politikens Forlag, som direktør for forlaget Thaning & Appel, som redaktionschef for fagbogsredaktionen på Gyldendal og som redaktionschef på Trap Danmark. I dag har hun eget firma ’Haslund Publishing’, hvor hun underviser i at skrive, arbejder som konsulent i forlagsbranchen og redigerer bøger.

Hvem kan være med?

Masterclassen er for alle, der har en drøm at skrive en bog. For at kunne sammensætte det mest relevante forløb for jer, vil Louise i god tid inden kurset bede jer sende hende nogle tanker om bogen, så hun tage udgangspunkt i jeres faktiske behov og udfordringer – og hvor I er i skriveprocessen.

Tid & Sted:

Klub, Linnesgade 25 – lige ved Nørreport og Torvehallerne.

8. november 2017. Vi starter klokken 9.30 og slutter klokken 16.

Pris:

3500 eks moms, der dækker en hel dags kursus, materialer, kaffe, te og isvand hele dagen, frokost og noget sødt til eftermiddagskaffen.

Hvis du efter masterclassen vælger at gå videre med din fagbog, er der mulighed for at købe ekstra timer hos Louise med sparring og redaktørhjælp for 1000 kroner eks moms i timen, som du aftaler direkte med hende. Men masterclassen er i sig selv nok til at hjælpe dig rigtig godt i gang.

Tilmelding:

For at sikre nærvær og fokus er antallet af pladser stærkt begrænset, Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet efterhånden som tilmeldingerne tikker ind.

Skriv til nadja@samtidensakademi.dk for at reservere en plads. Så sender vi en faktura, og når fakturaen er betalt, er din plads bekræftet. Hvis du bliver forhindret i at deltage, betaler vi ikke beløbet tilbage, men du er velkommen til at sende en anden i stedet.