Samtidskommissionen for faktatjek og kildekritik*

Genstandsfelt: Samtidskommissionen for faktatjek og kildekritik

Opstart: April 2017

Kommissionsformand: Sascha Amarasinha >>

Kommissorium formuleret af Kommissionsformand Sascha Amarasinha:

Fake news, alternative fakta og manglende kildehenvisninger. I den seneste tid har jeg gang på gang oplevet at uverificerede og decideret usande nyheder har ramt mig. Selve indholdet har påvirket mig, både positivt og negativt. I flere tilfælde har jeg selv, ukritisk, sendt historier, billeder og links videre på sociale medier eller videreformidlet fortælbare brudstykker af virkeligheden. Uden at tjekke fakta, kilder eller for et kort øjeblik overveje, hvordan informationerne passer ind i den større sammenhæng, hvem der står bag og hvem der har fordel af, at jeg (og andre) bliver medfortællere og medansvarlige i informationsstrømmen.

Derfor tager jeg initiativ til at søsætte en Samtidskommision for faktatjek og kildekritik.

Hvad blev der af den kritiske tilgang til kilder og behovet for fakta? Er vi blevet ofre for den post-faktuelle virus, hvor alt som passer ind i vores verdensbillede optages i vores system uden videre? Hvordan kan vi lære at respondere i stedet for kun at reagere i forhold til informationer, nyheder, følelser og fakta? Vække vores evne til at skelne, stille spørgsmål og søge dybere, inden vi accepterer informationer, som bekræfter eller forandrer vores syn på verden, os selv og vores evne til at handle.

Kommissionen for faktatjek og kildekritik har til opgave at undersøge, udfordre og udvikle vores muligheder for som borgere at være vores egne faktatjekkere og kildekritikere. Gennem analyse af konkrete cases, koblinger af fagligheder, eksperimenter og involvering skal kommissionen udmønte sig i en række aktiviteter, oplæg, tjeklister og ideer, som interesserede kan arbejde videre med både i regi af Samtidens Akademi og på egen hånd fx i studiekredse, på højskoler, i folkeskolen m.v.