A – Afmagt

Følelse, man hurtigt kan blive overvældet af, når man følger udviklingen, mediedebatten og de politiske vinde. Samtidig den følelse, man hurtigt kan blive ramt af, hvis man får en ide eller lyst til at gøre noget – og man slet ikke kan overskue, hvordan man skal komme igang. For hvor meget kan man egentlig selv forandre helt alene?

Samtidens Akademi er sat i verden for at erstatte den modløshed og magtesløshed, der nemt får os til at forfalde til klagesange, skadefryd og grøftegravning, med troen på, at det nytter. Det gør vi blandt andet ved at træne det makroskopiske blik, skabe løst koblede handlefællesskaber og tænke i faglige sammenskudsgilder.