B – Beta

Udviklingstilstand. Når man ‘er i beta’ lever man med, at tingene aldrig bliver ‘klar’ eller ‘færdige’, men altid er udtryk for et nedslag i processen, en ‘acceptabel fejltilstand’.

Når man arbejder i beta bliver det nemmere at invitere andre med ind i udviklingsprocessen, erkende sine fejl og tilpasse produktet efterhånden som man bliver klogere.

Samtidens Akademi er i konstant beta. Ind i mellem laver vi nogle konkrete nedslag i udviklingsprocessen, når vi for eksempel inviterer til åbner hjemmesiden, holder kurser eller inviterer folk til at hjælpe med at trykprøve samtidskommissionernes prototyper og løsningsforslag. Men det er alt sammen en del af processen.

Vi lever i beta. Tester ofte og meget på vidt forskellige versioner og forbeholder os altid retten til at blive klogere og justere retningen undervejs.