B – Borgermusklen

Aktiviteten Annie Leonards betegnelse for den mentale muskel, vi bruger, når vi handler på vores borgerlyst. Ligesom alle andre muskler skal den trænes og holdes ved lige.

Men mens mange bruger mange timer om ugen på at træne deres kroppe, glemmer de fleste at holde deres borgermuskler i form. Og bliver de ikke trænet, sygner borgermusklerne lige så stille hen. Så bliver det stadigt mere uoverskueligt at komme igang og at nå fra tanke til handling.

Men med lidt basistræning, kan man meget hurtigt genoptræne borgermusklernes grundform. Hvis du har mere lyst til trappetræning, er der en god lang trappe at tage fat på her >>