C – Civilsamfundets Renaissance

Spirende tendens til, at borgerne selv begynder at tage initaitiver til og ansvar for samfundets udvikling.

Tendensen er i de senere år for alvor begyndt at slå igennem i store dele af den vestlige verden. Især som reaktion på flygtningestrømmene og valget af Trump som USA’s præsident. Mange af elementerne trækker verden over på gammelt arvegods, der nu ved hjælp af moderne teknologi og sociale medier vender tilbage i nye former.

I Danmark udgør for eksempel folkeoplysningen, andelsbevægelsen og højskolebevægelsen en guldgrube af inspiration for alle, der gerne vil være med til at understøtte civilsamfundets renæssance – og en del af arbejdet på Samtidens Akademi handler i høj grad om at genopdage de gamle begreber og genopdyrke dem i nye former, der passer til den moderne hverdag.