C – Creative Commons

Alternativ til copyright udviklet for at gøre det nemmere at bygge videre på hinandens ideer.

Med de forskellige Creative Commons licenser kan ideudvikerne give andre mulighed for at bygge videre på deres arbejde, sålænge de andre henviser tilbage til den oprindelige ide og deler rettighederne til de nye variationer på samme vilkår. Mens traditionel copyright ansporer folk til at tænke på hinanden som konkurrenter, der bliver sure, hvis man ‘stjæler’ eller ‘planker’ hinandens ideer, ansporer Creative Commons-tankegangen os i stedet til at tænke på hinanden som en slags kolleger, der alle arbejder i den samme retning og løfter i flok fra hvert vores lille hjørne af verden.

På Samtidens Akademi arbejder alle samtidskommissionerne under en Creative Commons Licens, så de prototyper, de måtte udvikle kommer til at tilhøre vores fælles samtid, og vi alle har mulighed for at lade os inspirere af prototyperne og bygge videre på dem. På den måde håber vi at bibringe vores fælles samtid de størst mulige forandringer og stærkeste løsninger.