C – Copia

Begreb fra den klassiske retorik. Copia dækker over vores ‘indre bibliotek’ – al den lærdom og viden, vi trækker på, når vi udvikler og tænker nyt. I retorikken henviser Copia til alt det, vi trækker på, når vi formulerer nye taler, men på Samtidens Akademi bruger vi termen mere bredt til at dække vores indre biblioteker – vores dannelse – mere generelt.

Meget af Akademiets arbejde handler om at hjælpe hinanden med at opbygge og nuancere vores indre biblioteker – og til dels også om at genopdyrke vores paratviden og almene dannelse. Ganske vist kan vi i dag google os til alt, men jo mere vi allerede ved om et emne, jo mere kvalificerede spørgsmål kan vi stille og jo mere kvalificerede samtaler kan vi have med hinanden.