E – Erhvervsdrivende Fond

Selvejende institution. Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue.

Med tiden er det meningen, at Samtidens Akademi skal ejes og drives af en erhvervsdrivende fond, der bliver sat i verden for at sikre akademiets uafhængighed og fremtidige drift. Og forhåbentlig også sikre akademiets fremtid ud over Nadja Pass‘ levetid.

I opstartsperioden på de første to år – fra 1. april 1017 til 1. april 2019 – bliver Samtidens Akademi dog drevet gennem Nadja Pass’s anpartsselskab Reflexioner ApS, mens vi tester akademiets levedygtighed – og afdækker de muligheder og faldgruber, der først åbenbarer sig, når teorierne møder praksis. I denne periode er der oprettet en særskilt konto til at håndtere indtægter og udgifter, der har gøre med aktiviteterne på sommerfuglemodellens venstre vinge – de frivillige samtidstjenester. Det eventuelle overskud fra billetindtægterne, der måtte blive tilovers efter, at vi har betalt basisudgifterne til lokaler, forplejning og materialer, går direkte til at sikre akademiets videre drift og udvikling – og finansiere mere omkostningstunge aktiviteter på den venstre vinge. Skulle der efter testperioden vise dig at være overskud på denne konto, ryger denne formue direkte ind i etableringen af den erhvervsdrivende fond.

På den måde vil den erhvervsdrivende fond blive skabt af alle os, der bidrager til Samtidens Akademi. Nogle støtter akademiets arbejde ved at byde ind med frivillige samtidstjenester – andre støtter økonomisk gennem billetpriserne.