H – Hverdagsmager

Udtryk introduceret af Eva Sørensen og Henrik Bang. Hverdagsmagere er en form for ‘amatørpolitikere’ – borgere, der er aktive medskabere af samfundet, uden at deres politiske engagement bliver omdrejningspunktet i deres liv.

På mange måder kan man sige, at Samtidens Akademi er en læreanstalt og en selvbestaltet instans, hvor hverdagsmagere samles for at gøre, hvad vi hver især kan gøre, skabe og udvikle som en naturlig del af vores hverdag.