I – Instans

TavlerSamtidens Akademi er en selvbestaltet instans, der gør det nemmere for os som borgere selv at tage fat alle de steder, hvor de velkendte instanser har mistet grebet.

De instanser, tidligere generationer satte deres lid til ville samle kræfterne, træffe de svære beslutninger og handle med det fælles bedste for øje, i dag alt for ofte ude af trit med vores samtid. De er rundet af tider, der var markant anderledes end vores samtid, og deres omstillingsprocesser er ofte så træge, at samtiden har nået at forandre sig mange gange, før efterdønningerne fra de seneste strategiprocesser og organisationsændringer har lagt sig. Mange af dem har en indbygget kortsigtethed, der gør det svært at tænke rigtig stort og længere frem end til næste valg, næste ministerrokade, næste deadline eller næste nye topleder, der skal udvise handlekraft ved at udstikke en helt ny kurs.

Samtidens Akademi er tænkt som et modtræk til de formelle instanser ved at være:

– En instans, der på en gang er agil nok til at kunne navigere i samtidens konstante foranderlighed – og uafhængig nok til at tænke stort, visionært og på tværs af de systemer, hierarkier, generationskløfter og faggrænser, der ofte blokerer for udsynet og begrænser handlerummet.
– En instans, der ikke måler sin succes i hverken kroner, ører, seere, vælgere eller BNP, men hvis eksistensberettigelse er at berige samtiden med ånd, dannelse, kultur, mening, socialt ansvar og livsfylde.
– En instans, der ikke blot forvalter og beslutter, men som selv udvikler løsninger, bygger prototyper, sætter eksperimenter i søen og handler.
– En instans, der er skabt af borgerne selv. Ikke for egen vindings skyld, men fordi vi kærer os om samtiden – og gerne vil give de kommende generationer det bedst mulige afsæt for fremtiden.

I dagligdagen vil det især være samtidskommissionernes arbejde, der tydeligt varetager “instans”-opgaverne ved at tage fat på aktuelle samtidsudfordringer og knokle for at udvikle en løsning på dem.