K – Koblingspunkt

Samtiden er koblingspunktet mellem fortiden og fremtiden.

Ovenikøbet kommer os, der er midaldrende lige nu, som den eneste generation nogen sinde til at udgøre koblingspunktet mellem den analoge verden, vi er opflasket med og den digitale verden, vi var unge nok til at få ind under huden, selvom vi ikke er “digital natives”. Derfor har vi nogle helt særlige forudsætninger for at genopdage de særlige dyder fra tidligere og opdatere dem, så de også giver mening i den moderne hverdag. Og for at lade os inspirere af de nye teknologier til at bygge nye løsninger og nytænke vores samtid.

Det bliver vi alt sammen endnu bedre til, hvis vi gør det i samarbejde med de ældre generationer, der er i langt tættere kontakt med de analoge dyder end os – og med de yngre, der aldrig har kendt til andet end den digitale tilværelse. Undervejs bygger vi bro mellem generationerne. De ældre får indblik i de teknologiske muligheder og de yngre oplever gamle sysler, sanselighed og dyder i praksis.

Og lige der i koblingspunktet mellem fortid, nutid, generationer og nysgerrighed har vi mulighed for at skabe noget helt nyt…