K – Kommissionsformand

Person, der varetager en vigtig opgave på Samtidens Akademi.

Kommissionsformanden har taget initiativ til at nedsætte en samtidskommission, formuleret kommissioriet, koordinerer og faciliterer de seks møder og har ansvar for, at samtidskommissionen leverer mindst en prototype på en løsning, Samtidens Akademi kan teste i samtiden – og dele med resten af vores samtidige, hvis den viser sig at fungere.

Kommissionsformanden arbejder tæt sammen med rektor om at sammensætte kommissionerne og integrere kommissionens arbejde i de øvrige aktiviteter på Samtidens Akademi. Det er også kommissionsformanden andre henvender sig direkte til, hvis de ønsker at bidrage til kommissionens arbejde, deltage i eventuelle arrangementer eller hjælpe med teste prototyperne.

Kommissionsformanden er selv ekspert indenfor det område, vedkommende nedsætter en kommission omkring – men ønsker at udfordre sig selv og sin egen faglighed ved at undersøge feltet i dybden sammen med andre dygtige folk, der interesserer sig for samme felt med hver deres faglighed, ståsted og personlige erfaringer i bagagen.

Den første kommissionsformand er Sascha Amarasinha, der har taget initiativ til Samtidskommissionen for Faktatjek og Kildekritik. Undervejs i opbygningen af Samtidens Akademi har Sascha samtidig bidraget meget til at udvikle kommissionsmetoden, da denne samtidskommission som den allerførste af sin art, er en vigtig prototype på kommissionsmetoden.