K – Krydsbestøvning

Vigtig del af historien om blomsterne og bierne og hvad der skal til for at noget – helt bogstaveligt talt – bliver frugtbart.

På Samtidens Akademi taler vi om krydsbestøvning i mere overført betydning. Her skaber vi gennem kurser, samtidskommissioner, værksteder, udflugter og samtalesaloner de optimale rammer for, at godtfolk falder i snak; lærer af hinanden; inspirerer hinanden. Bidrager til at skabe noget sammen, der ikke ville have været det samme, hvis nogen af dem skulle gøre det alene. Uden bierne og sommerfuglene, der flyver fra blomst til blomst og sikrer krydsbestøvningen mellem planterne, ingen frugter…

På Samtidens Akademi lægger vi stor vægt på at skabe nye samlingspunkter på tværs af fagligheder, aldersgrupper, landsdele, køn, politiske overbevisninger og personlige erfaringer – og vi tror på, at vi hver især yder og deler vores bedste, når vi har noget vigtigt at samles om og store samtidsudfordringer at løse. Når vi rykker os ud af de vante møde-rammer og smalltalk-receptioner byder vi ofte ind med vores erfaringer, ståsteder og synsvinkler på en helt anden måde.

Samtidig lægger vi på Samtidens Akademi vægt på, at der skal være en mening med at mødes. Vi samles ikke bare for at snakke, mødes, netværke, hygge eller feste. Vi samles fordi vi interesserer os for det samme genstandsfelt, gerne vil lære eller bidrage til at genopdyrke de samme færdigheder, fordi vi gerne vil bidrage til at løse den samme samtidsudfordring.

Så hvis vi skal blive i krydsbestøvningens univers, kunne man sige, at vi samles på den samme sommerfuglebusk for at suge dens nektar og bidrage til dens krydsbestøvning – og så flyver videre ud i verden eller mod den næste sommerfuglebusk, når vi har bidraget med det, vi kan.

Udover de mange forskellige former for krydsbestøvning vi ansporer gennem aktiviteterne i Samtidens Akademi, er den faglige krydsbestøvning også en helt naturlig del af hverdagen på Samtidens Akademi. For Rektors Kontor ligger i forbindelse med Klub, hvor stifteren – Thomas Madsen-Mygdal – altid har arbejdet ihærdigt for at skabe bedre rammer for den faglige krydsbestøvning i København.

skaermbillede-2017-02-19-kl-10-33-21

Krydsbestøvning illustreret på en af de gamle anskuelsestavler, der gemmer sig i samlingen på Danmarks Pædagogiske Universitet.