K – Kurser

Kortere undervisingsforløb indenfor et afgrænset emne. Kurserne fungerer på mange måder som drivkraften i Samtidens Akademi. De udgør en meget konkret manifestation – og ofte en løsning i sig selv – på de problemstillinger Samtidens Akademi arbejder på at løse.

I stedet for kun at snakke om at vi savner håndarbejde, mesterlære, nærværende samtaler og broer mellem generationerne, inviterer til Bindestuer, hvor vi strikker sammen.

I stedet for at begræde, at der er så få, der besøger de hæderkronede kulturinstitutioner som en naturlig del af hverdagen, laver vi udflugter derhen, hvor vi sammen lærer at opleve kunst, se scenekunst og lytte til klassisk musik.

I stedet for at ærgre os over alle de gamle husråd og dyder, der er gået tabt, holder vi i stedet kurser for hinanden, hvor vi sammen genopdyrker alt det, vi ellers risikerede at smide ud med badevandet.

Men også selve kurset som “genre” kan noget, der passer godt til arbejdsformen på Samtidens Akademi:

Kurser er i deres grundform ret overskuelige at håndtere. Vist skal man stramme sig an for at udbyde, planlægge og afholde et kursus – men det klart afgrænset og kan lægges præcis når det passer underviseren bedst. Det er forpligtende i den forstand, at man lover sig bort på en dato, der ligger langt ude i fremtiden og forpligter sig til at udvikle et godt undervisningsforløb. Men det er trods alt ikke forpligtende som et helt semester – og der ligger en tryghed i at vide at skulle det gå helt galt, behøver man aldrig skulle se folk igen. Hvis man vælger at udbyde et nyt, lignende kursus eller udvikle et opfølgningskursus, gør man det kun, fordi både underviser og deltagere havde en god grundoplevelse med det. Man vælger hele tiden selv til, om man har lyst til at byde ind med mere. Det er nemmere for alle at sige ja til og give chancen.

Kursernes relativt korte forløb kræver, at man som underviser virkelig for sorteret sit materiale og tænkt og grundigt over, hvad man har på hjerte. Det kan være nogle meget inspirerende benspænd.

I modsætning til de mere passive forelæsninger, kræver kurser, at man som underviser også virkelig tænker over undervisningsmetoderne og udvikler øvelser, hvor deltagerne får mulighed for at prøve kræfter med stoffet i praksis.

Et kursus er en god anledning til at udvikle sine strøtanker

Samtidig skaber kurserne nogle gode anledninger til, at vi på Samtidens Akademi altid har en anledning til at afprøver nye samarbejder, udvikler metoder og trykprøver ideer. At udvikle et kursus er en overskuelig mundfuld, men kræver dog, at vi tager os til at folde vores strøtanker ud. Der er så mange strøtanker, der rummer kimen til en bog, et foredrag eller et kursus, men hvis vi mangler anledningen til at undersøge dem nærmere, fordufter de ofte og bliver erstattet af nye strøtanker. Det er der ikke sig selv noget galt i – det er strøtankernes natur. Men ofte er det ærgerligt, at vi ikke lige tog os tid til at gøre lidt mere ud af dem.

Faktisk har de sociale medier været rigtig gode til at skabe den slags anledninger. De fleste Facebook-opdateringer bygger i bund og grund på strøtanker, som Facebook gav os en anledning til at dele. Og som i nogle tilfælde viste sig at have langt større relevans for mange flere, end vi var klar over. På Samtidens Akademi folder vi den mekanisme ud, så vores strøtanker og gode ideer ikke bare bliver ved de sporadiske opdateringer, men bliver foldet ud til faktiske faibler eller kurser. På den måde fungerer Samtidens Akademi også som en slags reservat for strøtankerne. Her får de en frugtbar grobund og en chance for at spire. Det er langt fra dem alle, der ender med at blomstre op. Men de får en chance for at udvikle sig, end de ellers ville have gjort.

Hvad handler kurserne om?

I  princippet er intet for stort og intet for småt, intet for pragmatisk og intet for poetisk til at være genstandsfelt for et kursus på Samtidens Akademi. Så akademiets vingefang er kolossalt. Men der ligger en væsentlig afgræsning i tilgangen til stoffet. Så hvis du har et forslag til et kursus, et værksted eller en udflugt, er det vigtigt at bruge lidt tid på at besvare spørgsmålene i vores sekstant, før du kontakter os.