L – Laboratorium

Samlingspunkt for dem, der elsker at eksperimentere.

I et laboratorium er det blandt succeskriterierne, at nogle af eksperimenterne mislykkes, for hvis det hele går glat, har man næppe være modig nok. I et laboratorium bliver tingene ikke ved tankerne og snakken. Her foretager konkrete eksperimenter for at se, hvordan ideerne fungerer i praksis og her forbeholder man sig retten til at blive klogere.

Ofte viser det sig, at ideerne udvikler sig helt anderledes i praksis, end man forudså i teorien – og i laboratoriet bygger og videreudvikler man hele tiden eksperimenterne på baggrund af det, man lærte af de seneste eksperimenter.

Ved at tænke på sit arbejde som ‘laboratorie-arbejde’ gør man det nemmere for sig selv at leve i ‘beta’ og invitere andre med i sine projekter, selvom man ikke er helt klar. Så længe folk på forhånd ved, at de er med i et eksperiment, går de til det med en helt anden grad af nybegyndermentalitet og bidrager til eksperimentet som medudviklere.

Samtidens Akademi er tænkt som et meget omfattende laboratorium, hvor alle, der deltager er medudviklere af et stort eksperiment. Hvert kursus og hver samtidskommission er et eksperiment i sig selv.