L – Læreanstalt

læreanstaltSamtidens Akademi er en hyldest til de stolte folkeoplysningstraditioner. Med inspiration fra højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteter vil vi gerne gøre det muligt at lære, bevare udsynet, kaste sig ud i noget helt nyt og bidrage til samtiden så længe, man lever.

Men når vi har skabt Samtidens Akademi, er det, fordi vi savner nogle grænseflader, der gør det nemmere at komme i gang, nemmere at deltage og nemmere at lære noget helt nyt som en naturlig del af den  moderne, travle hverdag.

Vi tror på, at langt de fleste virkelig har lyst til at lære noget nyt mange gange undervejs i livet og at mange voksne har lyst til at “gå til” meget mere, end de gør i dag. Men vi kan også se, at det for langt de fleste bliver ved drømmene og de gode intentioner. Ikke fordi lysten mangler, men fordi der er nogle grundlæggende udfordringer, der afholder alt for mange fra at komme i gang.

Udfordring 1 – Jeg vil virkelig gerne lære noget nyt og begynde “at gå til noget” som voksen. Men jeg kan ikke få det til at passe med arbejdet og familielogistikken. 

Hvor gerne de end ville, er det de færreste, der har mulighed for at tage flere måneder på højskole midt i livet, vende tilbage til universitet for at færdiggøre sin grad eller deltage i et aftenskolekursus, der ligger hver tirsdag, hvis man for eksempel er skilt og har børnene hver anden uge eller har skiftende arbejdstider. Der er behov for nogle mere fleksible formater og flere muligheder for at prøvesmage mange forskellige emner og fag, før man finder ud af, om det er noget for en. I den travle hverdag prioriterer de fleste benhårdt, og hvis man så står overfor valget mellem “alt” eller “intet” bliver det vælger man alt for ofte “intet”, fordi det forekommer for uoverskueligt at vælge alt.

Samtidens Akademi er den grænseflade, der gør det nemmere at komme igang. Her er kurserne sammensat, så man får en højkvalificeret og meget inspirerende introduktion på en enkelt søndag eller aften – og her er det i sig selv et succeskriterie at sige, at så blev så mange i det mindste så meget klogere. Så meget mere kvalificerede til at deltage i debatten og stille bedre spørgsmål. Så meget mere rustet til at integrere noget af det, de lige har lært i deres praksis, fag eller hverdag.

Forhåbentlig vil nogle af deltagerne få vakt så meget interesse, at de får lyst til at lære mere. Dykke dybere. Og i så fald, vil de efter introkurset på Samtidens Akademi være så meget bedre i stand til at finde frem til mere dybdegående kurser andetsteds. Så på den måde fungerer Samtidens Akademi som en grænseflade, der gør det nemmere at komme igang med helt emner, man ikke på forhånd er sikker på, man interesserer sig for.

Udfordring 2 – Udbuddet er så stort, at jeg ikke ved, hvad jeg skal vælge

Egentlig er det jo ikke fordi det skorter på tilbud. Faktisk bliver man nærmest oversvømmet med tilbud om spændende ting, man kunne tage sig til og bruge sin tid på. Problemet er bare, at de fleste i den travle, midaldrende gruppe, som udgangspunkt ingen tid har. De har ikke engang tid til at få bladret i kataloget. Materialet er ofte virkelig godt og udbudet imponerende. Men det ender ofte med at pirke mere til den dårlige samvittighed over alt det, man ikke får gjort eller har tid til at lære, end det pirrer nysgerrigheden efter at melde sig til. Man har ikke brug for gode ideer til, hvad man potentielt kunne bruge den tid, man ikke har, på. Man har brug for en personlig kurator til at pege sig i retning af alt det, man ikke vidste, man savnede eller længtes efter. Og man har brug for at kunne forstå, hvorfor det faktisk er vigtigt at prioritere.

På Samtidens Akademi er udgangspunktet for alle vores aktiviteter altid at spørge os selv, hvorfor det er vigtigt. Hvad er det vi bidrager til forandre, løse, styrke, genopdyrke, redde, kvalificere eller bibringe samtiden, når vi mødes for at lære, tage på udflugt eller prototype sammen? Vi deltager i høj grad også for vores egen fornøjelses skyld – men meningen med det hele ligger langt ud over os selv. Vi samles, fordi vi tager det dybt alvorligt, at vi som hinandens samtidige har et ansvar for hver især at bibringe vores fælles samtid alt, hvad vi kan.

Og når dén grundpræmis så er på plads, præsenterer Samtidens Akademi en række forskellige kurser, kommissioner, træningsforløb og arrangementer, vi kan vælge at deltage i. Alt efter, hvor vi føler vi kan bidrage bedst, lære mest eller har mest lyst til at tage fat.

Udfordring 3 – Kan jeg dukke op alene? Hvem er de andre? Kender de allesammen hinanden? Og hvad hvis de allesammen er meget dygtigere end mig?

Når man er under uddannelse, er der ikke så meget at diskutere. Man forventes at være der og går i en klasse eller på et hold, hvor man så vist muligt er matchet efter alder eller fagligt niveau. Men når man skal tilmelde sig et hold til undervisningen i fritiden, aner man dybest set ikke, hvad man går ind til. Og alene den usikkerhed afholder mange fra at tilmelde sig. Nogle fokuserer meget på, om de andre mon vil være meget ældre eller meget yngre end en selv. Andre bekymrer sig mere om niveauet. Er de andre meget dygtigere end mig, så jeg kommer til at føle mig helt vildt kikset – eller er jeg meget dygtige end de andre, så jeg slet ikke får det niveauløft, jeg længes efter? Kender de alle sammen hinanden i forvejen, så jeg kommer til at sidde helt alene?

På Samtidens Akademi gør vi en dyd ud af både alders- og niveauforskellen. Hensigten med mange af kurserne er at skabe naturlige mødesteder, hvor vi kan være sammen og lære på tværs af generationerne – og hvor vi alle sammen nogle gange er eksperterne og andre gange er nybegyndere. Kurserne er sammensat, så der udover underviseren ofte er andre meget dygtige eksperter blandt kursisterne, der så fungerer som mesterlærere og hjælper med at sidemandsoplære nybegynderne – og som deltager i kurset, fordi de bliver inspireret af nybegyndernes nysgerrighed og friske syn på sagerne. Da kurserne sjældent gentages, når der ikke at forme sig faste kliker – og med variationer over de samtalesalonteknikker, Nadja Pass har arbejdet med i mange år, er alle sikret, at de bliver bliver budt ordentligt velkommen i kredsen, så det er nemt at deltage alene.