M – Makroskop & Makroskopisk Blik

Fiktivt instrument, der kan hjælpe os med at se, hvordan den samlede sum af mange små handlinger ser ud. På samme måde som et mikroskop giver os et nyt pespektiv på det uendeligt små, og et teleskop giver os et nyt perspektiv på det uendeligt fjerne, giver et makroskop os et nyt perspektiv på de ting, som ellers er for store, for langsomme eller for komplekse til, at vi kan overskue dem.

Makroskop

Illustration af Kristian Eskild Jensen fra bogen “Borgerlyst – mere handlekraft i hverdagen”

Når vi træner vores makroskopiske blik, træner vi samtidig vores fornemmelse for, hvordan vores egne små hverdagshandlinger præger det store billede – og hvordan vi hver især trods alt kan være med til at gøre en forskel i det store billede, der ellers forekommer uoverskueligt store. På Samtidens Akademi er det i høj ved hjælp af det makroskopiske blik, at vi hjælper hinanden med at erstatte vores modløshed og magtesløshed med troen på, at det nytter. Læs mere om den makroskopiske tankegang her >>

På Samtidens Akademi er vi meget optagede af det makroskopiske blik, fordi det hjælper os med at navigere i kaos og samtidens konstante forandringer. Når man første gang prøver at danne sig et overblik over vores mange aktiviteter kan det forekomme uoverskueligt og se ud som det stritter i øst og vest. Men med makroskopet og vores sekstant for øje, bliver det nemt at se sammenhængene og forbindelserne.

Lad os for eksempel sige, at nogle bedsteforældre tager deres børnebørn med til Bindestuerne, hvor vi strikker sammen på tværs af generationer og strikke-evner. Uden makroskopet for øje, bliver man meget hurtigt snæversynet og forfalder uhyggeligt nemt til at tænke “nå ja, det lyder da meget hyggeligt, men er der ikke større og vigtigere samfundsudofrdringer at tage fat på?”

Set gennem makroskopet springer det imidlertid straks i øjnene, hvordan bindestuerne udover hyggen og den personlige glæde deltagerne får ved at strikke, i sig selv er en prototype på, hvordan kurset bidrager til at løse nogle af samtidens store udfordringer som ensomhed, generationskløfter, koncentrationsbesvær, tabet af håndværk og samtalerne mellem mennesker, der ikke ellers ville være faldet i snak. Alt sammen noget, der til sammen kan bidrage til at genopdyrke samfundssindet.

Alt for mange fine tiltag og oplagte løsninger strander i dag på den snævertsynethed og kortsigtethed, der opstår, når vi glemmer at træne vores makroskopiske blik. På Samtidens Akademi træner vi det derfor konstant.