M – Masterclasses

Kursusform, der udbydes på sommerfuglemodellens højre vinge. Primært henvendt til folk, der arbejder i kommuner og organisationer med de temaer, Samtidens Akademi tager fat på.

Emnerne for de mange masterclasses er vidt forskellige, men grundformålet er det samme:

– At styrke netværket, erfaringsudvekslingen og den faglige krydsbestøvning mellem gode folk, der ellers ofte sidder lidt alene i deres organisationer.
– At hjælpe deltagerne med at træde i karakter, stå klart frem, udkomme og dele deres erfaringer, så alle vi andre samtidige kan lære af dem.
– At oversætte redskaber, metoder og ideer, der ofte er udviklet helt “nedefra” af borgerne – ofte med udgangspunkt i den bedste af alle verdener – til metoder, der er brugbare og lad-sig-gørlige indenfor systemet og arbejdslivets mange udfordringer.

Baggrund for ideen

Under opstarten af Samtidens Akademi udbød jeg for første gang en masterclass i Samtalesalonværtskab for folk, der gerne ville bruge salonteknikkerne i arbejdsmæssig sammenhæng. Efterspørgslen viste sig at være så stor, at jeg meget hurtigt måtte udbyde tre nye masterclasses for at kunne følge med.

Mens jeg selv helt ubesværet har gået og løst en masse konsulentopgaver i ministerier, kommuner, erhvervslivet og organisationer, hvor jeg har trukket på alt det, jeg har lært gennem Borgerlyst og Samtalesaloner, havde jeg simpelthen undervurderet, hvor stort behov der var for at “train the trainers” og hjælpe med at “oversætte” redskaberne og visionerne til virkeligheden og dagligdagen rundt om i organisationerne. Men nu, hvor jeg først er blevet opmærksom på behovet, er der ingen tvivl om, at Samtidens Akademi skal udbyde meget mere af den slags. Ikke kun med mig som underviser – men med forskellige former for redskaber, der hjælper alle os, der er hinandens samtidige til at få formuleret og delt vores erfaringer, så mange andre kan få glæde af dem.

Nu supplerer jeg i første omgang masterclassen om samtalesalonværtskab med en masterclass om Borgerlyst, fællesskaber og nye mødesteder. Og der er mange flere på vej med andre undervisere ved roret – og med mange andre redskaber og emner som omdrejningspunkt.