P – Pligtvillige

Pligtvillige er en særlig form for frivillige, der påtager sig større og længerevarende opgaver i et fællesskab eller sammenskud. Alt det, der skal løses, selvom det er knap så sjovt – og som det er vigtigt, at nogen påtager i en periode, fordi de velfungerende rammer gør det meget nemmere for alle andre at bidrage med det, de kan.

På Samtidens Akademi er den primære pligtvillige Nadja Pass, der som rektor arbejder fuld tid på at stable akademiet på benene. Men også kommissionsformændene er vigtige pligtvillige i den periode deres samtidskommissioner løber. Nogle af underviserne er så engagerede i Samtidens Akademi, at de påtager sig mere forpligtende opgaver – som for eksempel at kuratere en søndagsskole, planlægge en udflugter og arrangere værksteder.

Der er også mulighed for at være pligtvillig i en afgrænset periode eller på en afgrænset opgave. Hvis man påtager sig at være kurator for en af søndagsskolerne forudsætter opgaven en høj grad af pligtvillighed under planlægningen og afholdelsen af søndagsskolen, men herefter betragtes opgaven som afsluttet. Det samme gælder dem, der står for kurser, værksteder og udflugter: Man er forpligtet på at løse den opgave, man har påtaget sig, indtil den er vel overstået. Men herefter står det en frit for, om man påtager sig en ny opgave. Man forpligter sig aldrig på mere end det, man en gang har sagt ja til.