P – Priser

Lidt om grundformater og priser

Samtidens Akademi er 100% uafhængigt og modtager ikke støtte. Det hele er bygget på frivillige samtidstjenester, og salg af billetter, der dækker de basale omkostninger. Eventuelt overskud går til den videre drift og udvikling af Samtidens Akademi.

Grundprincippet er, at alle skal kunne være med. Så fortvivl ikke, hvis du ikke har råd til at betale for arrangementerne med danske kroner – ofte kan du bytte dig til at deltage gratis ved at påtage dig en samtidstjeneste, hvor du på anden vis hjælper Samtidens Akademi med at udvikle sig.

– DAGSTART er altid gratis. Her fokuserer vi på Samtidens Akademi som samlingspunkt – og starter dagen med forskellige inspirationsoplæg og samtalesaloner, der handler om selve opbygningen af Samtidens Akademi og udforsker, hvordan vi sammen kan genfortrylle verden. Du kan også ofte møde Nadja Pass til samtaleeksperimenter og foredrag om Samtidens Akademi rundt om i landet. På denne liste kan du finde en oversigt over de arrangementer, der er gratis og åbne for alle.

– UDFLUGTER, FYRAFTENSFAIBLER, VÆRKSTEDER og SAMTALESALONER koster 100 kroner og er tænkt som et alternativ til en biografbillet. Nogle gange skal du derudover betale entre til et museum, billet til en forestilling eller særlige materialer. Det fremgår i så fald tydeligt af opslaget.

– MASTERCLASSES opgraderer vores arbejdsliv, så vi gennem vores professionelle virke kan være med til forandre systemet indefra, når der er behov for det. Her underviser garvede folk i metoder, redskaber og tilgange, der hjælper deltagerne til at nytænke deres arbejdsliv og udkomme med deres erfaringer, så alle vi andre samtidige kan lære af dem. Dem udbyder vi til 3500 eks moms, som vi går ud fra, at arbejdsgiveren betaler. Sociale, kulturelle og grønne iværksættere har mulighed for at bytte sig til en friplads ved at byde ind med en samtidstjeneste.