R – Reservat

reservatSærligt sted, hvor der er mulighed for at værne om alt det, der ellers er udfordret af omgivelserne. Nært beslægtet med åndehul.

Samtidens Akademi er en slags reservat for alt det fine, smukke og finurlige ved livet, der har svært ved trænge igennem mediestrømmen og har de politiske vinde imod sig. Alt det, der ikke kan måles og vejes. Alt det, der kræver at man strækker sig og  gør sig mere umage, end der forventes af os. Alt det, der bliver utroligt meget bedre, hvis vi tager os tid til at gå the long, hard, stupid way i stedet for den snorlige målrettede og ofte langt kedeligere vej.

Et godt eksempel på et andet finurligt reservat, der har været til stor inspiration under udviklingen af Samtidens Akademi, er Nivågårdsamlingens reservat for truede ord. Mellem de smukke Rhododendron-buske finder man skilte med de 200 ord, der er i størst fare for at forsvinde ud af det danske sprog. Nogle giver sig selv – så som telegraf og checkhæfte, der er blevet udfordret af den teknologiske udvikling. Men hvad med for eksempel “nænsom”? Vil det påvirke vores følelsesregister, hvis nuanceordene glider ud af sproget? Nivågårdsamlingens reservat ansporer til at gå på opdagelse på tværs af generationerne og tage ordene op til revision. Ikke fordi vi for enhver pris skal bevare alle ord, men fordi det er sundt at blive bevidst om udviklingen og tage aktivt stilling til, hvad netop dét ord kunne og hvad det henholdsvis tilfører eller frarøver vores samtid hvis vi enten bevarer eller afliver det.

På samme måde er det heller ikke for enhver pris, at vi på Samtidens Akademi søger at genoplive gamle dyder, håndværk og sysler. Men vi skaber en lejlighed til at stoppe op inden de forsvinder endegyldigt med badevandet, belyse dem, erindre hvorfor de var vigtige og tage aktivt stilling til, hvordan vi ville kunne opdatere dem og genintroducere dem til samtiden. Der er ikke tale om kunstigt åndedræt, men om et lille reservat, hvor vi kan værne om det vigtige og give det sarte lidt bedre vilkår for at klare sig.