S – Samlingspunkt

SamlingspunktSamtidens Akademi er en helt ny form for læreanstalt: En fælles udkigspost, et løsningslaboratorium og en skole for alle os, der har lyst til at lære så længe vi lever.

Her samles vi for at genfortrylle vores samtid. Her vender vi – i alle aldre og med vidt forskellige uddannelsesniveauer – tilbage til skolebænken for at få helt nye perspektiver og vinkler på det, vi allerede ved og for at lære noget alt det, vi endnu aldrig rigtigt har fået dyrket, men gerne vil i gang med. Her udforsker vi sammen de spørgsmål, ingen andre tør stille. Her udvikler vi løsninger på de samtidsudfordringer, ingen af os kan løse alene. Her genopdyrker vi fag, sysler og dyder, vi savner i samtiden. Her skaber vi tid til fordybelse, svinkeærinder, kringlede samtaler. Her lader vi tingene bundfælde sig. Her er det en dyd at strække sig og at gøre sig umage. Her deler  vi det bedste, vi har lært og går i mesterlære hos hinanden. Her udveksler vi viden og erfaringer på kryds og tværs af generationer, sektorer, brancher, hierarkier og holdninger. Det er her, vi stimler sammen, når vores egne organisationer er for store og træge til at rykke hurtigt og nytænkende nok – og når udfordringerne er så store, at ingen af os har kræfter nok til at løse dem hver for sig. Her tror vi på, at det nytter.

Akademiet krydskobler grundforskning, højskoler, folkeuniversiteter, tænketanke, museer, interesseorganisationer, værksteder, drivhuse, andelstanker, pop-up-markedspladser, forsamlingshuse, public service – ikke som en konkurrent, men som et samlingspunkt, der styrker samspillet, hjælper nysgerrige nybegyndere godt igang og inspirerer alle til at se og tænke udover alt det, der allerede ved og kan.

Godt gammelt arvesølv nytænkt, opdateret og remixet, så livslang dannelse, eftertænksomhed, ånd, livsfylde, nysgerrighed og samtidsengagement kan være en naturlig del af den moderne hverdag.