S – Samtiden & Samtidige

Samtidige: Alle os, der bebor verden i den til enhver tid aktuelle samtid. Alle os, der dermed har et fælles ansvar for at præge vores fælles samtid i den bedst mulige retning. Alle os, hvis små hverdagshandlinger tilsammen udgør verdenssituationen. Alle os, der har mulighed for at hjælpe og støtte hinanden mest muligt i vores projekter og initiativer. Alle os, der tilsammen er med til at afgøre om kommende generationer kommer til at se tilbage på vores samtid med hovedrysten og undren – eller som en af de gyldne epoker, hvor vi ikke bare formåede at tænke nyt og stort, men også formåede at sætte handling bag vores holdninger.
Se prologen >>

Samtiden: Genstandsfeltet for akademiets virke. “Samtiden” i Samtidens Akademi henviser til den til enhver tid gældende nutid. Det vil sige, at Samtidens Akademi har en iboende forpligtelse til altid at følge samtidsudviklingen tæt og justere sit virke udfra samtidsforandringerne. Der vil konstant opstå nye faldgruber og spændende muligheder, Akademiet bør forholde sig til – og samtidig vil det være vigtigt, at vi altid spørger os selv kritisk, om vores samtidsopfattelse er i trit med den faktiske samtid. Eller om vi hænger fast i fortiden eller foregriber fremtidens gang.

Således vil akademiets genstandsfelt være under konstant forandring og derfor er det helt afgørende, at vi altid holder os de seks pejlemærker for øje, når vi over at sætte nye initiativer igang. Forhåbentlig vil det lykkes det os at tilføre vores egen samtid meget af det, vi savner og længes efter lige nu. Og når det lykkes, vil nye samtidsudfordringer kalde på vores opmærksomhed.