S – Samtidskommissionerne

Samtidskommissionerne står for grundforskningen på Samtidens Akademi. Der er ikke tale om forskning i klassisk akademisk forstand. Men mere som et laboratorium, hvor vi  eksperimenterer, uden på forhånd at vide, hvad der skal komme ud af det eller vide, hvad vi leder efter. Vi går grundigt, men åbent til værks. Vi tillader os selv at gå svinkeærinder undervejs, lader intuitionen råde og lader os gladeligt overraske af de uventede opdagelser, vi støder på undervejs.

I samtidskommissionerne puljer vi vores kompetencer på tværs af sektorer, generationer, hierarkier og brancher. Vi undersøger roden til samtidens store udfordringer, udvikler løsninger og bygger prototyper som vi afprøver i praksis. Løsninger, som vi deler med resten af vores samtidige ved at gøre opskrifterne let tilgængelige, så alle andre kan lade sig inspirere af løsningerne og bygge videre på dem.

Det er i samtidskommissionerne, vi går grundigere og dybere til værks med tidens store udfordringer, end vi har mulighed for at gøre under akademiets andre aktiviteter. Kurserne, værkstederne, udflugterne og træningsforløbene er designet til at kunne passe ind i vidt forskellige moderne hverdage. De er nemme at springe på og af alt efter dagsformen. Og det skal de også være. Samtidskommissionerne kræver derimod en højere grad af forpligtelse – der er tale om seks møder, der fordeler sig henover et halvt års tid. Men til gengæld er der så også en chance for, at kommissionen udvikler nogle løsninger, der vil være med til at præge samfundet i mange år fremover. Samtidskommissionerne er for dem, der gerne vil bidrage til samtiden med en større og mere forpligtende samtidstjeneste.  

Det er en vigtig del af “kommissionsmetoden”, at hver kommission skal udvikle mindst én prototype på en løsning, som Samtidens Akademi kan teste i praksis. Hvis prototypen viser sig at fungere, udgiver samtidskommissionen den under en Creative Commons-licens, så resten af samtiden kan bygge videre på den, tilpasse den og integrere den i deres virke. 

Kommissionernes sammensætning

Hver samtidskommission søsættes og ledes af en kommissionsformand. Hvert kommissorium løber over seks måneder, hvor kommissionen samles fysisk seks gange, mens de i perioderne mellem møderne løser forskellige opgaver, hvis omfang de aftaler indbyrdes – typisk af et par timers omfang mellem hver møde.

De ti kommissærer bliver udvalgt af kommissionsformanden i samråd med sparring fra rektor. Hver kommission skal så vidt muligt repræsentere en spredning på både relevante  fagligheder, ståsteder, personlige erfaringer og alder.

Efter de seks måneder skal kommissionen have udviklet mindst en prototype på en løsning, som samtidskommissionen sammen med Samtidens Akademi kan afprøve i praksis.

Herefter opløses samtidskommissionen formelt. Men har nogle kommissionsmedlemmer lyst til at fortsætte samarbejdet eller nedsætte en ny kommission til at arbejde videre med nye spørgsmål, der er opstået under arbejdet, er der mulighed for det.

Rettigheder og indtægter

Alt, hvad samtidskommissionerne udvikler, bliver udgivet under denne Creative Commons-licens:

Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Kreditering 4.0 International Licens.

Det betyder, at de løsninger, samtidskommissionerne udvikler sammen, bliver en del af samtidens fælles eje. Og det betyder, at enhver har mulighed for at lade sig inspirere og bygge videre på vores arbejde – også i kommercielt øjemed. Forudsætningen er, at man krediterer kommissionen for at have udviklet det oprindelige materiale og udgiver sit arbejde under Creative Commons-licens, så alle andre kan lade sig inspirere og arbejde videre derfra. Alle har muligheden for at bygge videre på vores arbejde. Men ingen kan påberåbe sig copyright over noget, der bygger videre på det, vi på Akademiet har udviklet sammen og delt frit med vores samtid. Dermed bliver alt, hvad Samtidskommissionerne udvikler, en del af samtidens “fælles eje”. Til gavn for fællesskabet.  

Hvis der skulle være indtægter på nogle af de prototyper, samtidskommissionen har udviklet og testet i akademiets regi, går de – ligesom alle andre indtægter på sommerfuglemodellens venstre vinge – ubeskåret til at understøtte den videre drift og udvikling af Samtidens Akademi. Det eventuelle overskud er med til at sikre, at vi fremover har mulighed for at sætte endnu flere kurser på programmet og samtidskommissioner i søen. Desuden giver overskuddet os mulighed for at udvikle endnu mere ambitiøse prototyper, holde mere omkostningstunge arrangementer, stille værksteder og undervisningslokaler til rådighed, producere bøger og spil eller invitere gæsteundervisere fra udlandet. Alt sammen noget, vi drømmer om at kunne med tiden, men ikke har mulighed for i opstartsfasen, da Samtidens Akademi ikke i udgangspunktet har midler at rutte med.

Arbejdsdeling mellem den enkelte samtidskommissioner og Samtidens Akademi

I praksis står kommissionsformanden for at formulere kommissoriet og sammensætte kommissionen med sparring fra Samtidens Akademi. Kommissionsformanden står for kontakten til kommissionens medlemmer undervejs i forløbet. Samtidens Akademi stiller lokaler til rådighed for kommissionens møder.

Nadja Pass deltager altid ved kommissionernes opstartsmøder og ved de første kommissioner sidder hun under størstedelen af forløbet også med undervejs for at sparre, justere metoden og sikre, at kommissionens arbejde er med til at krydsbestøve og spille optimalt sammen med akademiets andre aktiviteter. Desuden hjælper Samtidens Akademi kommissionerne med udvikling og test af prototyperne og fungerer som kommunikationsplatform for kommissionens nyheder, invitationer til arrangementer og efterlysninger efter samarbejdspartnere og gæster undervejs.

Kommissionsarbejdet udløser masser af samtidstjenester i akademiets interne bytteøkonomi

Alt arbejde i Samtidskommissionerne foregår på frivillig basis i form af samtidstjenester. Men for at sikre arbejdets kvalitet, samspillet og dybden i arbejdet, skal man kun sige ja til invitationen, hvis man kan forpligte sig til at deltage i mindst fire af de seks møder.

At deltage i en kommission tæller som en stor Samtidstjeneste i Akademiets interne bytteøkonomi. Indsatsen udløser derfor i hele kommissionens periode gratis adgang til alle akademiets arrangementer. Dog skal kommissionsmedlemmerne – selvom de deltager gratis, hvis de får plads – tilmelde sig efter først til mølle-princippet til de arrangementer, hvor der er begrænset antal pladser og ansøge om pladser til træningsforløbene på lige fod med alle andre. Desuden kan det være nødvendigt at betale sin egen entre til de udflugter, hvor alle deltagere selv betaler billetter eller entre – men akademiets tillæg betaler man som kommissionsmedlem aldrig for i kommissionsperioden.

Hvordan kan andre interesserede bidrage til kommissionens arbejde?

Selve deltagelsen i kommissionerne foregår kun via personlige invitationer, da vi i sammensætningen er meget opmærksomme på, hvordan kommissærernes fagligheder og personlige erfaringer supplerer hinanden.

Men hvis du er nysgerrig eller gerne vil hjælpe til, vil der undervejs i kommissionernes arbejde være masser af muligheder for at være med. Hvert kommissionsforløb vil byde på forskellige mikrohandlinger, andre kan hjælpe kommissionen med at løse. Typisk vil der være brug for hjælp til at producere og teste prototyperne, men der kan også være behov for at invitere gæster med til et enkelt møde for at kunne zoome ind på særlige spørgsmål. Undervejs i arbejdet kan kommissionerne også finde på at invitere til arrangementer og samtalesaloner for at trykprøve deres tanker og ideer, og her vil det være en kæmpe hjælp hvis dem, der interesserer sig for kommissionens arbejde deltager.

Kommissionerne fortæller løbende om deres arbejde her på SamtidensAkademi.dk, hvor hver samtidskommission har sin egen side. Man kan også følge med på facebook.com/samtidensakademi. Hvis du er særligt interesseret i en bestemt kommissions arbejde, er du også altid velkommen til at skrive direkte til kommissionsformanden. Kontaktoplysningerne finder du på de enkelte kommissioners sider:

Den første samtidskommission er allerede nedsat:

Navn: Samtidskommissionen for faktatjek og kildekritik

Opstart: April 2017

Kommissionsformand: Sascha Amareasinha 

Kommissorium formuleret af Sascha Amarasinha:

Fake news, alternative fakta og manglende kildehenvisninger. I den seneste tid har jeg gang på gang oplevet at uverificerede og decideret usande nyheder har ramt mig. Selve indholdet har påvirket mig, både positivt og negativt. I flere tilfælde har jeg selv, ukritisk, sendt historier, billeder og links videre på sociale medier eller videreformidlet fortælbare brudstykker af virkeligheden. Uden at tjekke fakta, kilder eller for et kort øjeblik overveje, hvordan informationerne passer ind i den større sammenhæng, hvem der står bag og hvem der har fordel af, at jeg (og andre) bliver medfortællere og medansvarlige i informationsstrømmen.

Derfor tager jeg initiativ til at søsætte en Samtidskommission for faktatjek og kildekritik.

Hvad blev der af den kritiske tilgang til kilder og behovet for fakta? Er vi blevet ofre for den post-faktuelle virus, hvor alt som passer ind i vores verdensbillede optages i vores system uden videre? Hvordan kan vi lære at respondere i stedet for kun at reagere i forhold til informationer, nyheder, følelser og fakta? Hvordan kan vi vække vores evne til at skelne, stille spørgsmål og søge dybere, inden vi accepterer informationer, som bekræfter eller forandrer vores syn på verden, os selv og vores evne til at handle?

Kommissionen for faktatjek og kildekritik har til opgave at undersøge, udfordre og udvikle vores muligheder for som borgere at være vores egne faktatjekkere og kildekritikere. Gennem analyse af konkrete cases, koblinger af fagligheder, eksperimenter og involvering skal kommissionen udmønte arbejdet i en række aktiviteter, oplæg, tjeklister og ideer, som interesserede kan arbejde videre med både i regi af Samtidens Akademi og på egen hånd fx i studiekredse, på højskoler, i folkeskolen m.v.