S – Socialøkonomi

Virksomhedsprincip, som vi på Samtidens Akademi er stærkt inspirerede af.

Grundprincippet er, at overskuddet fra den socialøkonomiske virksomheds indtægter går til at sikre den videre drift og udvikling af virksomhedens mere altruistiske aktiviteter.

Samtidens Akademi er principielt set ikke en socialøkonomisk virksomhed i gængs forstand, men vi er stærkt inspirerede af tankegangen og har broderet videre på den socialøkonomiske tankegang ved at udvikle Sommerfuglemodellen og Samtidstjenesterne for at sikre akademiets økonomiske bæredygtighed.

Når opstartsperioden er overstået og Samtidens Akademi forhåbentlig er både bæredygtigt og flyvefærdigt, er det hensigten at etablere en erhvervsdrivende fond, der kan drive og videreudvikle Samtidens Akademi. I opstartsperioden, der forventes at vare i to år – fra 1. april 2017 til 1. april 2019 – varetager Reflexioner ApS akademiets drift og økonomi. Der er blevet oprettet en særskilt konto til at sikre fuld gennemsigtighed og overblik over samtidstjenester, indtægter og udgifter på sommerfuglemodellens venstre vinge. Samtidens Akademi en del af Reflexione