S – Sommerfuglemodellen

Forretningsmodellen, der ligger til grund for Samtidens Akademi.

En vigtig del af Samtidens Akademi er at skabe grobund for socialt og kulturelt entreprenørskab – så nye ideer ikke alene kan blomstre op, men også blive langtidsholdbare og økonomisk bæredygtige.

Samtidens Akademi i sig selv en prototype på et stort anlagt socialt og kulturelt projekt, der er sat i værk uden på forhånd at have midler til at gøre det for – men med den klare ambition om, at det skal være langtidsholdbart, slagkraftigt og økonomisk bæredygtigt.

Forretningsmodellen: Sommerfuglemodellen

Forretningsmæssigt er Samtidens Akademi stærkt inspireret af den socialøkonomiske ide om virksomhedsdrift: Overskuddet fra de betalte opgaver, vi løser på markedsvilkår, går til udviklingen og driften af de mange samtidstjenester, Samtidens Akademi er sat i verden for at understøtte.  

Forretningsmodellen bag Samtidens Akademi ligner en sommerfugl, hvor akademiets  seks pejlemærker udgør kroppen, de frivillige samtidstjenester udgør den venstre vinge og akademiets betalte opgaver udgør den højre vinge. 

Pointen i sommerfuglemodellen er at skelne skarpt mellem de to vinger, så alle involverede altid er på det rene med, hvilken type opgave de løser. Befinder opgaverne sig på den venstre vinge, er der tale om frivillige samtidstjenester, man løser for at bibringe vores fælles samtid noget vigtigt og lære sine samtidige noget væsentligt. Befinder opgaverne sig på den højre vinge, får alle betaling for deres arbejde.  

Venstre vinge bygger udelukkende på frivillige samtidstjenester:

– Her nedsætter vi samtidskommissioner for at udforske aktuelle samtidsudfordringer og udvikle prototyper på de løsninger, vi mener, der skal til. Prototyper, der udgives under en Creative Commons-licens, så de nemt vil kunne tilpasses, kopieres og skaleres, og resten af samtiden frit kan implementere dem uden for Akademiets rammer.

– Her udbyder vi de kurser, vi selv brænder for at holde og fortæller om vores faibler, fordi vi tror, de også vil kunne glæde og inspirere andre. Om det, der ligger os på sinde og det har vi på hjerte. Og som vi ikke aner, om der er andre, der interesserer sig for. Men her giver vi det i hvert fald en chance.  

– Her trykprøver vi metoder, teorier og øvelser. Ofte er det på Samtidens Akademi, vi fortæller om nye tanker og ideer for allerførste gang, så ofte er underviserne også selv spændte på, hvordan det arter sig.

– Her arbejder vi under en selvpålagt Public Service-forpligtelse og eksperimenterer med at udvikle de medier, vi selv savner. Med plads til nuancer, samtaler, komplekse spørgsmål, uventede konstellationer og med omhu både i sproget og det visuelle udtryk.

– Her dyrker vi processens svinkeærinder, vildveje og overraskelser. Her tager vi os tid til forundring. Her får ideerne masser af tid til at marinere, hvis det er det, der skal til.

– Her er det et erklæret formål, at mange af eksperimenterne skal mislykkes – ellers har vi simpelthen ikke været modige nok.

– Her er alle initiativer 100% baseret på samtidstjenester, byttehandler og deleøkonomi. Her får ingen honorarer – og eventuelt overskud fra entreindtægter går ubeskåret til den videre udvikling og drift af Samtidens Akademi – og på sigt til den erhvervsdrivende fond, vi planlægger at oprette til at sikre akademiets fremtid. Her kan vi eksperimentere og grundforske frit, eksplorativt og uafhængigt.

Højre vinge fungerer derimod 100% på markedsvilkår:

– Her skræddersyr vi arrangementer, samtalesaloner, kurser, løsningslaboratorier og mini-akademier til kommuner, ministerier, organisationer og erhvervslivet.

– Her er vi med til at påvirke erhvervslivet, de offentlige institutioner og systemerne indefra.

– Her skal vi nå frem til løsninger, der kan implementeres og gøre en forskel umiddelbart. Trods alle de forhindringer, som systemerne og hierarkierne ofte skaber på vejen. Her er det en vigtig del af opgaven at kunne navigere i virkelighedens verden. Det lærer vi også meget af.

– Her krydsbestøver vi mellem brancher, sektorer og fagligheder – og hjælper alle dem, der måske sidder lidt alene med deres store ambitioner, til at finde ligesindede, de kan udvikle sammen med.

– Her udbyder vi kurser og arrangementer på markedsvilkår.  

– Her modtager alle, der bidrager til at løse opgaven, honorar for deres arbejde.

Dynamikken holder akademiet på vingerne

Uanset om vi samles om samtidstjenester eller betalte opgaver, arbejder vi for at påvirke vores fælles samtid i den bedst mulige retning. Derfor vender vi altid tilbage til de seks pejlemærker for at vurdere, om en henvendelse falder inden for rammerne af akademiets genstandsfelt. Nogle gange er der blot tale om “a small step for man”, andre gange et “giant leap for mankind”. Optimalt et sammenfald mellem de to.  

Størstedelen af dem, der søger mod Samtidens Akademi, vil i første omgang være draget mod Samtidens Akademi på grund af den venstres vinges kompromisløse, legende, grundforskende eksperimenter. Mod vores fælles legeplads, udkigspost og eksperimentarium. Men den højre vinge er nok så vigtig – og det handler langtfra kun om, at det er den, der finansierer resten. Via vores opgaver på den højre vinge lærer vi  systemet at kende indefra. Vi holder os opdaterede på udviklingen. Vi lærer, hvordan vores løsninger og tiltag bedst kan kan integreres i større organisationer. Og på grund af vores uafhængighed har vi mulighed for at samarbejder med både embedsværk, ledelse, medarbejdere, politikere, borgere og eksperter.

Så de to vinger bidrager på hver deres måde til at udvikle og præge samtiden i den bedst mulige retning: Meget kan vi på akademiet selv sætte i gang udefra og opdyrke nedefra. Men endnu mere kan vi rykke, hvis vi også er med til at udvikle og påvirke de store systemer indefra og oppefra.