T – Troen på, at det nytter

Helt afgørende grundindstilling til alting.

Mister man først troen på, at det nytter, forfalder man til modløshed og magtesløshed. Men i vores samtid kan det forekomme helt uoverskueligt at finde ud af, hvor man skal tage fat. Hvor skal man begynde, hvor skal man ende – og hvad betyder ét lille menneske i den store sammenhæng?

På Samtidens Akademi arbejder vi utrætteligt for at genetablere troen på, at det nytter. Sammen træner vi det makroskopiske blik og holder faglige sammenskudsgilder, der gør det nemmere for os at løfte i flok, så vi får større samlet effekt, hvis vi havde handlet hver for sig.