T – Trykprøve

En stor del af aktiviteterne på Samtidens Akademi handler om at trykprøve nye ideer og prototyper. Trykprøvning er en vigtig del af livet i beta. Jo oftere man trykprøver ideer, produkter og løsninger på “rigtige” mennesker, brugere eller deltagere, jo nemmere er det at justere planerne undervejs på baggrund af praktiske erfaringer – og ikke kun baseret på alt, man i teorien synes burde virke.

Se også Prototyper.