V – Vingefang

På Samtidens Akademi er…

Intet for stort og intet for småt. Alt for mange gode ideer strander på, at de enten forekommer for ligegyldigt små eller for uoverskueligt store til at beskæftige sig med. Men på Samtidens Akademi dyrker vi både det uendeligt store og det uendeligt små. En væsentlig del af vores arbejde består i træne vores makroskopiske blik og forstå, hvordan alle vores små hverdagshandlinger påvirker de helt store verdensperspektiver og hvordan vi som enkeltindivider kan være med til at påvirke verdens helt store problemer, hvis vi påtager os hver vores lille del af det fælles ansvar.

 

Intet for gammelt og intet for nyt. Samtiden er koblingspunktet mellem fortiden og nutiden, og Samtidens Akademi arbejder aktivt for at få det bedst mulige ud af det hele. Vi genopdyrker det bedste fra fortiden og finder masser af inspiration i al den nye teknologi og de globale perspektiver vores samtid byder på. Vi pudser arvesølvet af, nytænker, opdaterer og remixer det, så livslang dannelse, eftertænksomhed og samtidsengagement bliver en naturlig del af den moderne hverdag. Og samtidig puster vi ånd, livsfylde, nysgerrighed, kompleksitet og et strejf af magi ind i de nye teknologiske vidundere.

 

Intet for højpandet og intet for poppet. På Samtidens Akademi arbejder vi ud fra et meget bredt dannelsesbegreb. Her dyrker vi både det klassisk-kanoniserede og det populærkulturelle. Vi udforsker grænsefladerne, krydskobler genrerne og mikser det hele uortodokst. Vi håber at bringe finkulturen, videnskaben og filosofien mere frem i lyset – og samtidig laver vi grundige analyser af nye teknologiske og populærkulturelle fænomener og undersøger, hvordan de kan være en del af løsningen på alvorlige problemer.

Intet for poetisk og intet for pragmatisk. Den højeste fællesnævner på Samtidens Akademi er vores glæde ved at forundres. En forundring, der gælder det meste her i verden – og langt de fleste af vores initiativer udspringer en dyb undren over, hvorfor noget er indrettet som det er, hvorfor vi accepterer tingenes stilstand og hvordan endegyldige sandheder opnåede status af endegyldige sandheder. Mange af os har en faible for ånd, poesi, skønne kunster og eftertænksomhed. Vi forundres over naturvidenskabelige forskningsresultater og teknologiske opfindelser, samfundets indretning og store politiske spørgsmål. Men vores faible for de store vingesus forhindrer os ikke i også at træne vores pragmatisme. For vi nøjes aldrig med at undre os. Det er en erklæret ambition med Samtidens Akademi, at vores virke skal sætte vigtige aftryk på samtiden. Vi vil ikke kun dyrke det skønne for vores egen fornøjelses skyld. Vores virke skal gøre en forskel – og det tror vi på, den kommer til med lige dele pragmatisme og poesi.

Genstandsfeltet afgrænses med sekstanten

Selvom alt i princippet kan være relevant, afgrænser vi akademiets genstandsfelt ved hjælp af seks pejlemærker. Hvert pejlemærke rummer en række spørgsmål, vi altid skal stille os selv og hinanden, hver gang vi overvejer at sætte et nyt initiativ i søen. Tilsammen udgør de den sekstant, der hjælper os til at navigere gennem samtidens mange muligheder og faldgruber.