V – Værksted

Sted hvor vi laver håndværk, udvikler løsninger, bygger prototyper eller frembringer kunsthåndvirker sammen.

Her mødes vi på tværs af generationerne for på en gang at genopdyrke og nyfortolke gamle dyder og håndværk. Her sidder eksperter og nybegynderne side om side, så alle får glæde af både sidemandsoplæring og nybegyndernes første forundring.

Udover underviseren, er det en vigtig del af værkstederne, at andre dygtige folk på området deltager som mesterlærere, der er med til at sidemandsoplære nybegynderne.

Bindestuen er det første eksempel på et værkstede

Vi genoptager Bindestuerne, der på St. St. Blichers tid var samlingspunkter på den jyske hede. Her mødtes man for at strikke sammen – og rundt om bordet gik snakken, mens man sidemandsoplærte hinanden på tværs af generationerne.

Mens vi strikker, fortæller Marie Koch os om sin forskning i strikkeaktivisme og garngrafitti – og bagefter vender vi verdenssituationen, teknikker og håndarbejdets glæder med hinanden henover garnnøglerne.

Er du god til at strikke, som kom og hjælp os andre, samtidig med, at du får inspiration til nye teknikker og mønstre fra Marie Koch og de andre dygtige håndarbejdere. Er du nybegynder, så benyt lejligheden til at lære at strikke fra de bedste.

Underviser: Marie Koch, strikkeaktivist, billedvæver og doktor i filosofi.