W – Wicked Problems

Begreb introduceret af den tyske design-teoretiker Horst Rittel og den amerikanske byplanlægger Melvin Webber i 1973. På dansk kunne man oversætte det til “Uartige Problemer”.

Wicked Problems er problemer, der er flettet så tæt sammen med andre problemer på en så indviklet måde, at de ikke kan skilles ad og løses hver for sig. Alt for ofte ender man med at lade wicked problems ligge, fordi de forekommer for uoverskuelige at løse. Tager man fat i én ende af problemet, ender man med at vikle nye garnnøgler op helt andre steder, end man havde forventet.

På Samtidens Akademi viger vi ikke tilbage fra at forsøge at løse wicked problems. Som en uafhængig instans har vi gennem vores samtidskommissioner mulighed for at samle eksperter på tværs sektorer, fag, brancher og organisationernes hierarier for sammen at tage fat om nældens rod – eller rettere rødder – og udvikle prototyper på mulige løsninger.

Da vi arbejder helt uafhængigt og tværs af velkendte samfundsskel, har vi en reel chance for at komme med bud på løsninger på nogle af de wicked problems, hvis nældes rod ligger i forskellige dele af systemet eller konkurrerende institutioner. Vi kan komme med den udefra-løsning, ingen andre finder på – eller tør – foreslå. Lidt ligesom hofnarrene i gamle dage.